Programy mezinárodního festivalu „Hudba v zahradách a zámku“ Kroměříž 2022-2000


Programy minulých ročníků

Mezinárodní festival Hudba v zahradách a zámku Kroměříž 2014

3.7. 2014 Sněmovní sál Arcibiskupského zámku
Slavnostní zahajovací koncert k roku České hudby
Filharmonie B-Martinů, dirigent T.Netopil
Program : A. Dvořák, J. Suk

8.7.2014 19.30 hod. Rotunda Květné zahrady /event. manský sál/
Klenoty barokní hudby
Ivana Krejčiříková -soprán, Jiří Květon - barokní housle, Věra Mikulášková -viola da gamba, Simona Holubcová -theorba Lucie Fišerová -cembalo
Skladby H.I.Bibera a dalších autorů kroměřížské hudební sbírky

15.7.2014 19.30 hod. Rotunda Květné zahrady
Kvarteto Martinů + hoboj Vilém Veverka
Program:F.V.Kramář , B.Martinů I.Yun, W.A.Mozart,B.ritten

17.7.2014 19.30 hod. Rotunda Květné zahrady
Orchestr Cercle Interfacultaire de Musique Instrumentale a sólisté, dirigent Emmanuel Pirard
Skladby českých a světových autorů období klasicismu

30.7.2014 Sněmovní sál Arcibiskupského zámku
Orientální noc
Moravská filharmonie, dirigent – Zdeněk Klauda, akademický pěvecký sbor Žerotín
Program: K. S. Sans – Perské noci, R. Korsakov Šeherezáda

9.8.2014 Sněmovní sál Arcibiskupského zámku
závěrečný koncert dirigentských kursů
Filharmonie B. Martinů dirigent T.Netopil
Program: A.Dvořák, L.W. Beethoven

Mezinárodní festival Hudba v zahradách a zámku Kroměříž 2013

13.1.2013 MFO Novoroční koncert — Nadsklepí
A.Dvořák Slavnostní polonéza z opery Rusalka
B.Smetana Skočná z opery Prodaná nevěsta

22-24.5.2013 - Májový koncert
dirigent Petr Šumnik, sólisté, zámek Kroměřiž-Snémovni sál

8.8.2013 - Filharmonie Brno
P.I. Čajkovsky, Karel Košárek — klavír
Tomáš Netopil - dirigent, zámek Kroměřiž-Sněmovní sál

25.8.2013 - Koncert Mužského pěveckého sboru z Mutěnic
cimbálová muzika - Grajcar zámek Kroměříž Balkonový sál

13.9.2013 - B. Martinů — Symfonie č.6
A.Dvořák — koncert pro housle a orchestr a moll
B.Smetana — Hubička
Moravská filharmonie Olomouc
housle Jan Mráček laureát PJ 2010 zámek Kroméříž-Sněmovní sál

6.11.2013 Koncert ke státnímu svátku České republiky — 17.listopad
Moravští komorní sólisté, kostel Sv, Mořice Kroměřiž

25.12.2013 - Vánoční koncert
J.J.Ryba — Česká mše, vánoční kostel BI. Panny Marie Kroměřiž

Mezinárodní festival Hudba v zahradách a zámku Kroměříž 2012

8.1.2012 - Novoroční koncert — 750 let Kroměříže
Kino Nadsklepi 19:00 hod, dirigent Petr Vronský

Květen Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
Jiří Pavlica - Hradištan

27.6.2012 - Novoroční koncert — 750 let Kroměříže
W.A.Mozart — předehra — Kouzelná flétna
Symfonie č.40 g moll, Requiem d moll
dirigent Tomáš Netopil, sólisté, Zámek Kroměřiž 19:00 hod

31.7.2012 - Koncert Bizet — Carmen
výběr árií opery Carmen dirigent Petr Šumník
sólisté, Zámek Kroměřiž 19:00 hod

24.8.2012 - Koncert Mužáci z Mutěnic
cimbálová muzika Grajcar, Zámek Kroměřiž 18:00 hod

18.9.2012 - Koncert k výročí Maxe Švabinského
W.A.Mozart — Figarova svatba
Mendelssohn — Koncert pro housle a orchestr e moll A. Dvořák — Novosvětská symfonie
housle Markéta Vokáčová, dirigent Petr Vronský Zámek Kroměřiž 19:00 hod

25.12.2012 - Vánoční koncert
J.J.Ryba — Česká mše, vánoční Kostel BI. Panny Marie 17:00

Mezinárodní festival Hudba v zahradách a zámku Kroměříž 2011

10.6.2011 19.30 hod. Večer ve skleníku Květné zahrady
Soubor ZeSrandy a studentské sbory Gymnázia Kroměříž
Hudba,zpěv, tanec, překvapení pro všechny generace

17.6.2011 14.00 - 22.00 na různých i méně obvyklých místech Květné zahrady
Multižánrový hudební piknik

22.6.2011 Sněmovní sál Arcibiskupského zámku, 19.30 hod
Slavnostní zahajovací koncert Ve spolupráci s Artcollegiem 2002
Filharmonie B.Martinů Zlín, dirigent T.Netopil
Program: L. Sluka: Klatské písně - premiéra
V. Novák: Slovácká suita, op. 32
L. van Beethoven: Symfonie č.6 F dur, op. 68 (Pastorální)

29.6.2011 Sněmovní sál Arcibiskupského zámku, 19.30 hod
Klavírní a písňový recitál k jubileu Gustava Mahlera a Ferenze Liszta
Program: Gustav Mahler, Ferenz Liszt

7.7.2011 Rotunda Květné zahrady 19.30 hod
Renesanční jazz
Program: Písně Jakoba Handla Galla Clémenta Janequina, Thomase Weelkes, Thomase
Weelkes za doprovodu jazzové improvizace

14.7.2011 Rotunda Květné zahrady 19.30 hod
Pocta J. A. Štěpánovi – Koncert pro kladívkový klavír, smyčcový soubor a horny
Kladívkový klavír: Ilona Růčková
Program ze skladeb J. A.Štěpána z hudebního archivu kroměřížského zámku

21.7.2011 Sněmovní sál Arcibiskupského zámku, 19.30 hod
Kroměřížský komorní orchestr, dirigent Marek Čermák, sólo viola – Bohuslav Matoušek, housle – Adam Novák
Program: W. A. Mozart - Koncertantní symfonie pro housle a violu
B. Martinů – Divertimento (Serenáda č.4) pro housle a violu a komorní orchestr
J.Puschmann – Koncert pro housle a orchestr

27.7.2011 Sněmovní sál Arcibiskupského zámku, 19.30 hod
Giuseppe Verdi – předehry a árie z oper
Moravská filharmonie Olomouc, dirigent Petr Šumník, Lea Vítková - soprán
David Szendiuch - baryton, Jakub Kettner – baryton, Jiří Přibyl - bas
Ve spolupráci s Artcollegiem 2002

4.8.2011, rotunda Květné zahrady 19.30
Cercle Interfacultaire de Musique Instrumentale
Smyčcový univerzitní soubor Belgie
Program: Johann Sebastian BACH, Johann Heinrich Schmelzer, Joseph Haydn, Georg Philipp Telemann

Mezinárodní festival Hudba v zahradách a zámku Kroměříž 2010

24.6.2010 Sněmovní sál Arcibiskupského zámku 19.30 hod – slavnostní zahajovací koncert
Pocta Frederiku Chopinovi- klavírní recital Boris Krajný, Richard Pohl
Program F. Chopin: nocturna, mazurky, scherzo h moll. op. 20, balada As dur, andante spianato + poloneza op. 22, poloneza op. 53, valčik

29.6.2010 rotunda Květné zahrady 19.30 hod
Pasticcio Trio Nété: Ďusi Burmeč, Anna Slezáková, Vlastimil Flaišingr kytary
Program:Juan Manuel, Cortéz Érik Satie, Marche Franco, Claude Gagnon(Alenka v říši divů)
Anna Slezáková-Miková - mluvené slovo

7.7.2010 chrám sv. Mořice 19.30 hod
Hudební obětina a Umění fugy
Musica Florea dirigent M. Štryncl
Program: H. I. F. Biber - Sonata a 6 Ms. A 555, J. S. Bach

14.7.2010 Sněmovní sál Arcibiskupského zámku 19.30 hod
Filharmonie B. Martinů,dirigent T. Netopil, sólo housle Zdeněk Svozil
Program: L.van Beethoven - Egmont- předehra, L.van Beethoven romance pro housle F.dur
P. Sarasate - Cigánské melodie, M. P. Musorgský - Obrázky z výstavy

21.7.2010 Rotunda Květné zahrady 19.30 hod
OHEŇ A VÁŠEŇ V ANGLICKÉ LOUTNOVÉ PÍSNI - Barokní písňová tvorba
Joel Frederiksen - USA, bas a loutna
Martin Jakubíček - varhanní portativ

29.7.2010 Sněmovní sál Arcibiskupského zámku 19.30 hod
Vivat Mozart - slavne skladby a arie W.A.Mozarta, závěrečná scéna z Dona Giovaniho
Moravská filharmonie Olomouc, dirigent Petr Šumník, Pavlina Senič –soprán, Lea Vítková - soprán, David Szendiuch - baryton, Jakub Kettner – baryton, Jiří Přibyl - bas
Ve spolupráci s Artcollegiem 2002

Mezinárodní festival Hudba v zahradách a zámku Kroměříž 2009

9.6.2009 Arcibiskupský zámek, Sněmovní sál 19.30 hod
Kroměřížský komorní orchestr pod vedením Adama Nováka a Jana Kovalovského
Program: P. J. Vejvanovský, O. Respighi, E. H. Grieg

13.6.2009 chrám sv. Mořice 19.30 hod
Pražský smíšený sbor, dirigent Miroslav Košler
Program: Pololáník - Liturgická mše, Tučapský - Mary Magdalene,
Eben - Missa Adventus, Eben - Proprium festium

18.6.2009 Květná zahrada, skleník 19.30 hod
Pocta Bohuslavu Martinů
Dívčí pěvecký sbor Pedagogické školy v Kroměříži
sbormistr J. Štěpánek,doprovod profesoři Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži
Program: Bohuslav Martinů - Otvírání studánek
a další skladby z jeho vokální tvorby - Petrklíče, Legendy,
písničky na jednu a dvě stránky.

30.6.2009 Květná zahrada, skleník 19.30 hod
Hradišťan a Filharmonie B. Martinů Zlín
dirigent Stanislav Vavřínek, zpěv Alice Holubová, Jiří Pavlica
Program: Jiří Pavlica CHVĚNÍ ( Suita dialogů)

9.7.2009 chrám sv. Mořice 19.30 hod
Čeští komorní solisté umělecký vedoucí Ivan Matyáš,
sólo Vilém Veverka - hoboj
Program: Alessandro Marcello, Georg Philipp Telemann,
Joseph Haydn, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů

14.7.2009 Květná zahrada - rotunda 19.30 hod
Triumf klarinetu
Christian Leitherer - chalumeau, historický klarinet,
Barbara Leitherer - viola da gamba,
Barbara Maria Willi - kladívkový klavír, cembalo
Program: Skladatelé kroměřížského zámeckého hudebního archivu

22.7.2009 Arcibiskupský zámek, Sněmovní sál 19.30 hod
Barokní houslové a triové sonáty
Gabriela Demeterová-housle a Colegium Gabriely Demeterové
Program: A.Corelli, G. Ph. Telemann, G. Tartini, J. S. Bach, H. I. F. Biber

4.8.2009 Arcibiskupský zámek, Sněmovní sál 19.30 hod
Moravská filharmonie Olomouc, dirigent Petr Šumník

Mezinárodní festival Hudba v zahradách a zámku Kroměříž 2008

12.6.2008 Květná zahrada, skleník 19.30 hod
CARMINA BURANA
Filharmonie B.Martinů Zlín s dirigentem T.Hanusem a Český filharmonický sbor se sbormistrem P.Fialou, sólisty - Adriena Kohoutkovu a Bratislavská opera a Tomáš Bárta člen Brněnské opery, kontratenor Marek Olbrzymek

26.6.2008 Květná zahrada, skleník 19.30 hod
TORSO
Vít Zouhar - Tomáš Hanzlík Jednoaktová komorní opera na text Davida Kopeckého - Kroměříž 1728 účinkuje: Ensemble Damian Markéta Večeřová - soprán, Jana Synková - alt, Radek Prügl - tenor, Pavel Maška - bas, Alena Strojilová,Lena Strnadová - housle, Marek Čermák - cembalo, Dalibor Pimek - violoncello, Michal Reich - kontrabas, režie: Tomáš Hanzlík
ENDYMIO
Znovuoživený barokní text piaristy Davida Kopeckého který vznikl roku 1727 pro kroměřížský zámek. Účinkují: Dětská opera Olomouc, Ensemble Damian. Provedení řídí autor nového zhudebnění Tomáš Hanzlík

2.7.2008 Atrium základní umělecké školy Budova bývalého kanovnického domu, za špatného počasí v chrámě sv. Mořice 19.30 hod
Hudba z kroměřížského archivu v odlesku žesťových nástrojů
V podání žesťového souboru BRASS 6: Vojtěch Novotný, Josef Buchta – trubka, Karel Hofmann – lesní roh, Robert Kozánek – trombon, Dalibor Procházka – trombon, Roman Hoch – tuba

8.7.2008 Rotunda Květné zahrady 19.30 hod
Pocta Josefu Antonínu Štěpánovi
Capella Apollinis: Barbara Maria Willi – kladívkový klavír, umělecká vedoucí, housle – Adéla Štajnochrová, Eleonora Machová, viola – Lydie Cillerová, violoncello – Marek Štryncl

15.7.2008 Sněmovní sál Arcibiskupského zámku 19.30 hod
VIVALDI TOUR GABRIELY DEMETEROVE
Gabriela Demeterova a Collegium Gabriely Demeterove

23.7.2008 chrám sv. Mořice 19.30 hod
Genius italského baroka v Kroměříži
Oratoria a motteta – Giacomo Carrissimi z Kroměřížského archivu, Capella Regia musicalis – umělecký vedoucí Robert Hugo

7.8.2008 Sněmovní sál Arcibiskupského zámku 19.30 hod
Moravská Filharmonie Olomouc, dirigent Tomáš Netopil
Bedřich Smetana - Prodaná nevěsta, Antonín Dvořák Rusalka, sólisté – Pavla Vykopalová, Aleš Briscin

Mezinárodní festival Hudba v zahradách a zámku Kroměříž 2007

28.6.2007 Sněmovní sál arcibiskupského zámku ve spolupráci s Art Collegiem 19.30 hod
Zahajovací koncert
Moravská filharmonie Olomouc, dirigent -Tomáš Netopil,
sólo housle a viola-Bohuslav Matoušek
Program: B. Martinů Česká rapsodie, L.van Beethowen IV symfonie

3.7.2007 Manský sál arcibiskupského zámku 19.30 hod
Bella Donna Martina Macko -soprán,Helena Macháčková -zobcová flétna,Eva Povýšilová- violoncello,Kateřina Bílková -cembalo, Lešek Soyka –housle –Polsko
Program: Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Johann Christoph Pepusch, Alessandro Scarlatti, Johann David Heinichen, Jean-Philippe Rameau, Georg Philipp Telemann, Arcangelo Corelli.

10.7.2007 Sněmovní sál arcibiskupského zámku 19.30 hod
Pastoral Comedia 1627
scénické provedení volné rekonstrukce prvního operního představení v Čechách roku 1627
Monteverdi, Buonamente, Gastoldi, Fantiniv podání hudebního souboru Ensemble Inégal umělecký vedoucí Adam Viktora, taneční intermezza předvede Soubor historického tance Hartig
choreografie a barokní gestika PhDr. Helena Kazárová

17.7.2007 Sněmovní sál arcibiskupského zámku 19.30 hod
Klenoty barokní hudby Collegium Musicum Brno- Ivana Krejčiříková -soprán, Tomáš Král - bas, Elen Machová a Jiří Květon - barokní housle, Věra Mikulášková -viola da gamba, Simona Holubcová -theorba Lucie Fišerová -cembalo
Skladby autorů hudebních center Evropy 2.poloviny 17.století, včetně Kroměříže

19.7.2007 chrám sv. Mořice 19.30 hod
Benefiční koncert na podporu zhotovení zvonů do kostela sv. Jana Křtitele
Vokálně experimentální soubor Affeto kontratenor Jan Mikušek ,tenory Marek Olbrzymek a Vladimír Richter ,bas Aleš Procházka..varhany Martin Jakubiček
Program: J.S. Bach, P.W.de Crudenz, H.Isaac, J.T.Turnovský, Jan z Lublina

24.7.2007 Manský sál arcibiskupského zámku 19.30 hod
Láska v hudbě mistrů, Trio Cantabile Ludmila Vernerová - soprán, Václav Kunt - flétna, Lydie Härtelová - harfa
Program: J.-Ph. Rameau, G. Caccini, J. Dowland, G. Carissimi, G. Donizetti, J. S. Bach, F.-A. Boieldieu, W. A. Mozart, F. Chopin aj.

8.8.2007 Sněmovní sál arcibiskupského zámku 19.30 hod
ve spolupráci s Art Collegiem/Moravská filharmonie Olomouc dirigent - Tomáš Netopil, tenor - Pavel Černoch

Mezinárodní festival Hudba v zahradách a zámku Kroměříž 2006

29.6.2006 skleník Květné zahrady 19.30 hod
Zahajovací koncert
Carl Orff: Carmina Burana
Filharmonie Český filharmonický sbor Brno, sbormistr Petr Fiala, B. Martinů Zlín, dirigent Jakub Hrůša
Sólisté: Hana Škarková – soprán, Michal Mačuha - baryton, Marek Olbrzymek - tenor

3.7.2006 Sněmovní sál Arcibiskupského zámku 19.30 hod
Wolfgang Amadeus Mozart versus Jan Ladislav Dusík GRAND DUO
Kateřina Englichová – harfa, Žofie Vokálková-Šrámková – flétna, Daniel Wiesner – klavír

10.7.2006 rotunda Květné zahrady 19.30 hod
Árie a sonáty W. A. Mozarta a českých současníků
LYRA DA CAMERA
Jitka Navrátilová – cembalo, Johana Rosická – soprán,
Kateřina Chudobová – flétna, Bledar Zajmi – violoncello

12.7.2006 Sněmovní sál Arcibiskupského zámku 19.30 hod
Edward Elgar, Aram Chačaturjan, Jean Sibelius
CAMBRIDGE UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA – prestižní anglický vysokoškolský orchestr

18.7.2006 Sněmovní sál Arcibiskupského zámku 19.30 hod
W.A.Mozart, Eleanor Daley, Franz Biebl, John Tavener
Písně nového světa
GUELPH CHAMBER CHOIR – pěvecký sbor z Kanady
dirigent: Gerald Neufeld

25.7.2006 Sala terrena Arcibiskupského zámku 19.30 hod
Mužské hlasy v proměnách století – skladby autorů 15.-21. stol. Affetto – vokálně experimentální soubor
Aleš Procházka – bas, Vladimír Richter – tenor
Marek Olbrzymek – tenor, Jan Mikušek – kontratenor

27.7.2006 Sněmovní sál Arcibiskupského zámku.(závěrečný koncert) 19.30 hod
W. A. Mozart, D. Šostakovič
Talichův komorní orchestr – dirigent Jan Talich
Koncert se koná ve spolupráci s Art Collegiem 2002

Mezinárodní festival Hudba v zahradách a zámku Kroměříž 2005

29.6.2005 Arcibiskupský zámek - Sněmovní sál 19.30 hod
Magdalena Kožená a Musica Antiqua Köln

12.7.2005 Chrám sv. Mořice 19.30 hod
Musica in tre: Varhany – František Fiala, Josef Zámečník – trumpeta, Richard Samek - tenor
J.S.Bach,G.F. Händel, C. Franck, C.M.Webber,P. Eben, J. Novák

27.7.2005 Chrám sv. Mořice 19.30 hod
Monika Streitová – flétna, Marek Vrábel – varhany
I. část koncertu - skladby ze zámeckého archivu Kroměříž, II.část koncertu – J.J. Froberger, F.M. Veracini, J. Wiever, P. Bachratá, K. Dietrich

2.8.2005 Květná zahrada – skleník 19.30 hod
Ensamble Inegal - La Barca di Venezia per Padua – Adriano Banchieri
Soprano I, II, alto, tenore, basso, viola da gamba, chitarrone, cemballo, organo, madrigalová komedie s průvodním slovem jednoho herce

8.8.2005 Atrium ZUŠ event. Květná zahrada - rotunda 19.30 hod
Stadlerovo klarinetové kvarteto pod vedením Igora Františáka
Albinoni, G.F.Händel,A. Piazzolla, Pavlásek, Madssen

12.8.2005 Atrium konzervatoře P.J. Vejvanovského, event. Arcibiskupský zámek - sněmovní sál 19.30 hod
závěrečný koncert festivalu – tradiční koncert čtyř dirigentů
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, dirigují dirigenti dirigentských kurzů

Doprovodné koncerty studentů a jejich pedagogů každý čtvrtek v červnu v Podzámecké zahradě
Konzervatoře P.J .Vejvanovského, Církevní konzervatoře. ZUŠ

Mezinárodní festival Hudba v zahradách a zámku Kroměříž 2004

25.6.2004 Skleník Květné zahrady v 19.30 hod
Zahajovací koncert: A. Dvořák – poloneza ES dur, L. Janáček- Lašské tance,
A. Dvořák - IX. symphonie e-mol Z nového světa.
Filharmonie B. Martinů,Zlín, dirigent T. Netopil

25.6.2004 Skleník Květné zahrady - Manský sál 19.30 hod
Česká kvarteta - B. Smetana, L. Janáček, A. Dvořák

29.6.2004 nádvoří Arcibiskupského zámku nebo sněmovní sál 19.30 hod
Talichovo kvarteto

2.7.2004 kostel Blahoslavené panny Marie 19.30 hod
Duchovní hudba
Pěvecký sbor USA - First presbyterian church of Bellevue

7.7.2004 Arcibiskupský zámek - manský sál 19.30 hod
Collegium 1704 – dirigent V. Luks
z díla z díla H.I.F. Bibera

15.7.2004 Sněmovní sál 19.30 hod
A. Dvořák Biblické písně, Cikánské písně, B.Smetana - Večerní písně
Roman Janál a Karel Košárek

22.7.2004 Podzámecká zahrada (před rybářským domkem) za špatného počasí Manský sál Arcibiskupského zámku 19.30 hod
M.Turnier,Z. Folprecht, J. K. Krumpholz, J. S. Bach, C. Debussy
P. Pomkla - flétna, P. Bartoníková – harfa,M. Kovář - viola

27.7.2004 atrium Základní umělecké školy( Sněmovní sál za nepříznivého počasí 19.30 hod
J. Mysliveček,J.V.Stamic, A. Dvořák
Janáčkův komorní orchestr Ostrava, I. Františák - klarinet

3.8.2004 Rotunda Květné zahrady 19.30 hod
J.J.Ryba,J.B.Vaňhal, A. Rejcha
Quartetto classico
L. Dušková - flétna, J. Chytilová - housle, M. Kuchařík - viola,O.Michal-violoncello

10.8.2004 sněmovní sál Arcibiskupského zámku 19.30 hod
Koncert 3 dirigentů s orchestrem/ v rámci dirigentských kurzů/

Mezinárodní festival Hudba v zahradách a zámku Kroměříž 2003

Zahajovací koncert festivalu
Filharmonie B.Martinů Zlín, B.Smetana, Má vlast
Dirigent Stanislav Macura

Pěvecké sdružení moravských učitelů
Sacramento Children´s Chorus

Societas Incognitorum, komorní soubor staré hudby
Moravské smyčcové trio

Afflatus Quintet a Karel Košárek
Jugendsinfonieorchester Wolfhagen – Německo

Singwochen Gosau a Moravští Madrigalisté
The Tiffin Choir

Koncert čtyř dirigentů a Filharmonie B.Martinů Zlín

Mezinárodní festival Hudba v zahradách a zámku Kroměříž 2002

26.6.2002 Květná zahrada - skleník 19.30 hod
Zahajovací koncert festivalu - Filharmonie B. Martinů Zlín
A. Dvořák - Slovanské tance dirigent Tomáš Netopil

28.6.2002 Arcibiskupský zámek - Manský sál 19.30 hod
Concentus Moravie - hudba baroka a klasicismu moravských a rakouských autorů
Richard Wistreich (zpěv), John Holloway (barokní housle), Nigel North (loutna), Barbara Marie Willi (cembalo)

5.7.2002 Arcibiskupský zámek - Sněmovní sál 19.30 hod
Cascade Youth Symphony - klasická hudba amerických skladatelů
Owen Reed, Bernstein, Gershwin

7.7.2002 Arcibiskupský zámek - Sněmovní sál 19.30 hod
Jugendkantorei - pěvecký sbor, Spolková republika Německo
C. Monteverdi, J. S. Bach, G. F. Händel, W. A. Mozart

18.7.2002 Atrium Základní umělecké školy /Pilařova ulice/ 19.30 hod
Mainstreamový jazz - Jaromír Hnilička, Roman Pokorný, Juraj Kalasz
Zlínský pěvecký sbor

26.7.2002 Atrium Konzervatoře P. J. Vejvanovského /Pilařova ulice/ 19.30 hod
Talichův komorní orchestr - Serenády klasiků
A. Dvořák, P. I. Čajkovskij, J. Suk

30.7.2002 19.30 hod
závěrečný koncert, dirigentských kurzů

Doprovodné koncerty studentů a jejich pedagogů každý čtvrtek v červnu v Podzámecké zahradě
Konzervatoře P.J .Vejvanovského, Církevní konzervatoře. ZUŠ

Mezinárodní festival Hudba v zahradách a zámku Kroměříž 2001

4.7.2001 Arcibiskupský zámek – Sněmovní sál
Pavel Šporcl – houslový recitál
s Talichovým komorním orchestrem

7-8.7.2001 Arcibiskupský zámek – Sněmovní sál
Musica Florea, Boni Pueri
P. J. Vejvanovský - Mše a Nešpory (Novodobá premiéra)

14.7.2001 Květná zahrada – skleník
Filharmonie Zlín G.Verdi – operní árie
sólisté operních kurzů

17.7.2001 Arcibiskupský zámek – Sněmovní sál
Houslový recitál G. Demeterová: Biberovy sonáty
Čembalo G. Lukšaité – Mrázková (pro obě umělkyně)

21.7.2001 Kostel sv. Mořice
Filharmonie Zlín
Zlínský pěvecký sbor
Sólisté operních kurzů G. Verdi – Rekviem

26.7.2001 Buckinkhamský filharmonický orchestr

28.7.2001 Atrium Základní umělecké školy
Klavírní recitál učitelů klavírních kurzů

1.8.2001 Arcibiskupský zámek – Sněmovní sál
Klavírní recitál nejlepších účastníků kurzů

4.8.2001 Podzámecká
Závěrečný koncert dirigentských kurzů
s orchestrem konzervatoře P. J. Vejvanovského bez honoráře
Doprovodné koncerty studentů a jejich pedagogů každý čtvrtek v červnu
v Květné zahradě Konzervatoře P.J .Vejvanovského, Církevní konzervatoře. ZUŠ

Mezinárodní festival Hudba v zahradách a zámku Kroměříž 2000

4.7.2000 Sněmovní sál Arcibiskupský zámek
Boris Krajný Klavírní recitál

6.7.2000 Sněmovní sál Arcibiskupský zámek
CORONADO HIGH SCHIOL,ORCHESTRA (USA)

11.7.2000 KOCIANOVO KVARTETO
Atrium Konzervatoře P.J.Vejvanovského

25.7.2000 Atrium ZUŠ
COLLEGIUM A.Dvořáka –komorní orchestr Zlín
Open air koncert – skladby A. Dvořáka

18.7.2000 Sněmovní sál Arcibiskupský zámek
Klavírní recitál účastníci klavírních kurzů

28.7.2000 Velké náměstí v Kroměříži
Závěrečný koncert dirigentských kurzů

Doprovodné koncerty studentů a jejich pedagogů každý čtvrtek v červnu v Podzámecké zahradě
Konzervatoře P.J .Vejvanovského, Církevní konzervatoře. ZUŠ